Naar inhoud

Impressum

Adres: Brüder Mannesmann Nederland B.V.

Nieuw adres per 1.11.2019

Windmolenweg 2
6515 AR NIJMEGEN
Nederland

e-Mail: info@brudermannesmann.nl

Opgericht: 1985

Kamer van Koophandel nr.: 09055242

Statutaire zetel: Arnhem

BTW nummer: NL0069.96.139.B.01

Fair use.
Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Brüder Mannesmann website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Links naar sites van derden.
De Brüder Mannesmann site bevat hyperlinks die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende op die pagina’s aangegeven voorwaarden. Brüder Mannesmann is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s, noch voor de op deze sites als download aangeboden software.

Aansprakelijkheid.
Brüder Mannesmann kan de beschikbaarheid en juistheid van al de op de internetpagina Brudermannesmann.nl voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Brüder Mannesmann aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan Brüder Mannesmann’s opzet of grove schuld.

Disclaimer.
De gegevens over Brüder Mannesmann op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Brüder Mannesmann te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Brüder Mannesmann kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid.